Hier treft u de code voor onze eigenschappen aan. Unieke kenmerken waarin u onze organisatie herkent en bovenal ook aan mag houden!

Onze missie

Wij staan op een open en eerlijke manier onze relaties bij met het opzetten, uitbouwen  en onderhouden van automatiseringssystemen. Uitgangspunt daarbij is het inzetten van middelen die aan algemeen geaccepteerde standaarden voldoen en voldoende kwaliteit en continuïteit bieden om de gewenste functionaliteit en het gewenste prestatieniveau te bereiken.
“Effectieve en efficiënte functionaliteit.”

Onze ambitie

Wij willen een automatiseerder zijn die haar plaats in de markt verdient door haar kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Medewerkers krijgen alle ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen.
“Vakkundig, betrokken en betrouwbaar!”

Onze strategie

Wij behartigen voluit de belangen van onze relaties. In de overtuiging dat een loyale en open houding onmisbare ingrediënten zijn voor een langdurige relatie.
“Wat goed is voor de klant is goed voor ons.”

Wij willen ons  niet 'onmisbaar' proberen te maken door technische hocus pocus, maar duidelijk zijn in onze adviezen, uitvoering en documentatie. In gewoon Nederlands.
“Recht-toe-recht-aan.”

Onze kwaliteit

U herkent ons aan onze kwaliteit. In alle opzichten van ons werk. Want kwaliteit wordt geleverd door mensen die doen wat ze belangrijk vinden, waar ze goed in zijn en wat bij hen past.
“Kwaliteit is een uiting van liefde voor het vak.”

Onze focus

Wij doen ons werk dagelijks met overgave. Wij proberen als partner een actieve bijdrage aan de organisatie van onze relaties te leveren. We beseffen dat open staan voor andere meningen ons sterker maakt. We stellen daarom feedback steeds op prijs. Zo bouwen we dagelijks verder aan onze lerende organisatie. We zijn aanspreekbaar op onze waarden: technische vaardigheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid.
“Automatisering plus een plus.”

Onze principes

Wij verbinden ons met de organisatiedoelen van onze relaties en dragen die actief uit.
Wij tonen eigenaarschap in ons werken.
Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag en handelen.
Wij zijn betrouwbaar en betrokken.
“Verantwoordelijkheidsgevoel.”

Onze organisatie

We werken met zo min mogelijk overhead. Door onze eigen organisatie goed te automatiseren, kunnen we het zonder kantoorpand e.d. stellen. Commerciële, administratieve en secretariële medewerkers zult u bij ons niet aantreffen. Dat vertaalt zich in relatief voordelige uurtarieven.
“Het nieuwe werken praktizeren we al meer dan tien jaren.”

Onze bereikbaarheid

Wij zijn altijd rechtstreeks, persoonlijk, aanspreekbaar. Als u het nodig vindt ook 's avonds of in het weekeinde. Betrokkenheid is immers niet iets dat na kantoortijd opeens ophoudt te bestaan.
“Vaste aanspreekpunten, korte lijntjes.”